Seiten

Dienstag, 3. Juni 2014

Tomasz Szubert, Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 – 21 kwietnia 1860, Warszawa 2014, ss. 343 [Wydawnictwo DiG] http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=1084
Tomasz Szubert, „Twarze” Jakuba Szeli, „Przegląd Historyczny” 104, 2013, 4, s. 809-840 [ERIH History INT 2]Tomasz Szubert, Kilka faktów z życia Jakuba Szeli, [Several Facts from the Life of Jakub Szela], „Kwartalnik Historyczny” 120, 2013, 3, s. 485–531 [ERIH History INT 1] http://www.rcin.org.pl/publication/55623
Tomasz Szubert, Profesor Waldemar Łazuga – uczony, entuzjasta pracy organicznej, człowiek otwarty [Professor Waldemar Łazuga – Gelehrter, ein Enthusiast der Arbeitstellung, ein offener Kopf], [w]: Album Amicorum Waldemara Łazugi, Poznań 2012, s. 216–220

Tomasz Szubert, Recenzja biograficznego leksykonu Istvána Kovácsa, „A lengyel légio lexikona, 1848–1849. Az 1849-1849. Évi magyar forradalom és szabadságharc lengyel résztvevöinek életrajzai”, (História kónyvtár kronólógiák, Adattárak, red. F. Glatz, t. 10), Budapest 2007, „Kwartalnik Historyczny” 117, 2010, 1, s. 125–127 [ERIH History INT 1] http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=11539&from=publicationTomasz Szubert, „Jak mocna musi być wiara, by nie zwątpić. Jak wielka miłość, by nienawidzić!” Romantyczna Anna Rożycka”,[„Wie fest muß da der Glaube sein um nicht zu verzweifeln, wie groß die Liebe, um nicht zu hassen!“ Romantische Anna Rożycka], Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin [Historiae deditus. Professor Adam Galos für 85. Jahresfeier], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 64, 2009, 2-3, s. 161–175 [ERIH History NAT]
Tomasz Szubert, „Kilka słów ucznia” [Ein paar Wörter des Schülers], Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin [Historiae deditus. Professor Adam Galos für 85. Jahresfeier], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 64, 2009, 2–3, s. 149–153 [ERIH History NAT]


Tomasz Szubert, Ostatnie dni Goslara [Die letzte Tage Goslars; The Last Days of Goslar], „Kwartalnik Historyczny” 116, 2009, 2, s. 91–129 [ERIH History INT 1] http://www.rcin.org.pl/publication/20668
Tomasz Szubert, Berichte über polnische Patrioten, die in die Festung Kufstein, das berüchtigte Staatsgefängnis der Donaumonarchie, in den Jahren 1837–1853, verschickt wurden. Ihre Schicksale und das alltägliche Leben im Gefängnis, „Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs“ 53, 2009, s. 199–250
Tomasz Szubert, Bem tábornok a bécsi forradalomban, „Hadtörténelmi Közlemények“ 122, 2009, 4, s. 960–992 [ERIH History NAT]Tomasz Szubert, General Bem in Wien. Held oder Abenteuer?, „Wiener Geschichtsblätter“ 63, 2008, 2, s. 33–59Tomasz Szubert, Generał Bem w Wiedniu. Bohater, czy awanturnik?, [General Bem in Vienna. Hero or Adventurer?] „Kwartalnik Historyczny” 115, 2008, 2, s. 99-132 [ERIH History INT 1] http://www.rcin.org.pl/publication/18874
Tomasz Szubert, „Cóż to za życie nowe, co za cuda wielkie stały się niemal dotykalnymi dla zmysłów moich!” Konstanty Słotwiński - niecodzienny więzień Kufsteinu, [„Was für ein neues Leben, was für große Wunder sind für meine Sinne fast greifbar geworden!“ Konstanty Słotwiński – ein ungewöhnlicher Gefangener der Festung Kufstein], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 63, 2008, 1, s. 1–21 [ERIH History NAT]


Tomasz Szubert, Usypmy kopiec przyjaźni, „Polska Gazeta Wrocławska, 13.12.2007Tomasz Szubert, „Polnische Gefangene in der Festung Kufstein in den Jahren 1803–1853, [Polscy więźniowie w twierdzy Kufstein w latach 1803–1853], (nieopublikowana praca doktorska; nicht publ. Dissertation), Wien 2007, ss. 322