Seiten

Dienstag, 3. Juni 2014

Tomasz Szubert, „Cóż to za życie nowe, co za cuda wielkie stały się niemal dotykalnymi dla zmysłów moich!” Konstanty Słotwiński - niecodzienny więzień Kufsteinu, [„Was für ein neues Leben, was für große Wunder sind für meine Sinne fast greifbar geworden!“ Konstanty Słotwiński – ein ungewöhnlicher Gefangener der Festung Kufstein], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 63, 2008, 1, s. 1–21 [ERIH History NAT]