Seiten

Dienstag, 3. Juni 2014

Tomasz Szubert, „Jak mocna musi być wiara, by nie zwątpić. Jak wielka miłość, by nienawidzić!” Romantyczna Anna Rożycka”,[„Wie fest muß da der Glaube sein um nicht zu verzweifeln, wie groß die Liebe, um nicht zu hassen!“ Romantische Anna Rożycka], Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin [Historiae deditus. Professor Adam Galos für 85. Jahresfeier], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 64, 2009, 2-3, s. 161–175 [ERIH History NAT]