Seiten

Dienstag, 3. Juni 2014

Tomasz Szubert, „Kilka słów ucznia” [Ein paar Wörter des Schülers], Historiae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin [Historiae deditus. Professor Adam Galos für 85. Jahresfeier], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 64, 2009, 2–3, s. 149–153 [ERIH History NAT]